भिडियो: महा-भुकम्प २०७२ र मिडिया: सर्वसाधारणका टिप्पणीहरु

महा-भुकम्प २०७२ र मिडिया: सर्वसाधारणका टिप्पणीहरु (Nepal earthquake 2015 and the media: public comments)

भिडियो: मिडियाका लागि विपद् रिपोर्टिंग स्रोत, मिडिया फाउन्डेसनका लागि आइज वाइड ओपन (Eyes Wide Open for Disaster Reporting Resources, Media Foundation Nepal)

About the Author

admin
DISASTER REPORTING RESOURCES FOR THE MEDIA मिडियाका लागि विपद् रिपोर्टिंग स्रोत

Be the first to comment on "भिडियो: महा-भुकम्प २०७२ र मिडिया: सर्वसाधारणका टिप्पणीहरु"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*